Djurförsäkring

Vi hjälper dig att jämföra och hitta bäst djurförsäkring. Jämför utifrån:

  • Bäst villkor
  • Omdömen & kundnöjdhet
  • Pristester

Du kan också jämföra hästförsäkringar och smådjursförsäkringar.

Hund och katt under filt
Valp med blomma

Hur väljer man bäst djurförsäkring?

För att hitta den djurförsäkring som är bäst för dig bör du första ta ställning till hur omfattande försäkring du behöver och hur försäkringsbolag skiljer sig i villkor. Därefter kan du börja jämföra priser samt ta ställning till om du är beredd att betala ett större belopp i månaden istället för att betala en större stumma pengar själv om olyckan är framme.

Försäkringens omfattning och villkor

Grunden i djurförsäkringen är veterinärvårdsförsäkringen, och även om alla försäkringsbolag erbjuder en sådan skiljer de sig i omfattning och villkor. Det viktigaste att hålla koll på är maxersättningen (det maximala ersättningsbeloppet i veterinärvårdskostnader) som kan skilja sig stort mellan olika försäkringsbolag.

Hundar

Om du ska teckna en ny försäkring till din hund är de bolag som har högst maxersättning Lassie (150 000 kr per år) och Manypets (140 000 kr per år). Försäkringarna skiljer sig inte avsevärt mycket i villkor men en av de större skillnaderna mellan de två är att med Manypets kan du välja att teckna en försäkring som är utan fast självrisk. Med Manypets får du större ersättning för medicin jämfört med Lassie. Manypets ersätter all medicin som har ordinerats av veterinären upp till maxersättningen, medan Lassie endast ersätter receptbelagd medicin. Även villkoren för livförsäkringen för äldre hundar skiljer sig åt, där den gäller längre för Lassie än för Manypets (12 år istället för 10 år).

Katter

För katter så är det återigen Manypets premium och Lassie Stor som har högst maxersättning (140 000 kr respektive 150 000 kr) per år. Störst skillnad mellan de två är att Manypets erbjuder försäkringar till katter utan fast självrisk, och att livbeloppet upphör senare med Lassie.

Hästar

Om du ska försäkra din häst så erbjuder Sveland högst maxersättning för veterinärvård (150 000 kr) följt av Folksam (125 000 kr) och Agria (120 000 kr). Lägst rörlig självrisk finns hos Sveland, If och Dina som alla har 20 % av totalbeloppet. Hästförsäkringen med lägst fast självrisk finns hos Agria där du som minst behöver betala 1 850 kr själv för besöket, dock 25 % i rörlig.

Pris

De flesta försäkringsbolag har olika försäkringsnivåer att välja mellan där de högre nivåerna är mer omfattande till fler områden. De högre nivåerna är i regel dyrare så en mer omfattande försäkring kostar därför mer pengar.

Ofta blir den kostnad som man betalar varje månad, det vill säga försäkringspremien, billigare om man accepterar en högre självrisk. Men det är inte alltid som det lönar sig eftersom självriskerna kan bli rejält dyra. Man tecknar försäkringen just för att slippa plötsliga kostnader. Tänk därför på att hitta rätt balans mellan försäkringspremie och självrisk.

Hund med halsduk
Hitta rätt för dig

Försäkringsbolag

Här nedan finns alla försäkringsbolag som erbjuder en försäkring för ditt husdjur

Du kan också se bäst försäkringsbolag efter kategori på topplist-sidan.

Allt om djurförsäkringar

Är du på jakt efter en djurförsäkring och inte riktigt vet vad du ska välja, eller undrar du om du verkligen behöver en försäkring? Lugn! Här går vi igenom allt du behöver veta om djurförsäkringar.

Varför ska man ha en djurförsäkring?

Människor är garanterade kostnadsfri vård i Sverige, detsamma gäller tyvärr inte djur. Ditt djur kommer med all sannolikhet att behöva veterinärvård någon gång under livet, och den vården kan bli mycket dyr om du inte har en djurförsäkring. I värsta fall kan du stå med valet att lägga tiotusentals kronor på en operation eller tvingas avliva ditt husdjur om du saknar en försäkring.

En djurförsäkring är till för att skydda dig mot stora, oväntade kostnader om ditt djur skulle skada sig eller bli sjukt. Grunden i alla djurförsäkringar är en veterinärvårdsförsäkring. Veterinärvårdsförsäkringen kan ersätta kostnader när en veterinär undersöker, behandlar eller vårdar ditt djur. Utöver veterinärvårdsförsäkringen finns det en mängd tilläggsförsäkringar att köpa till, exempelvis en livförsäkring. Livförsäkring ersätter dig om ditt djur dör, behöver avlivas, springer bort eller blir stulet.

Måste man ha en djurförsäkring?

Det är inte obligatoriskt att ha en djurförsäkring och det finns de som väljer att inte ha en. Om du känner att du är beredda att själv lägga ut tiotusentals kronor om ditt djur skulle råka ut för något, eller i värsta fall avliva djuret eftersom kostnaderna blir för höga, behöver du inte teckna någon försäkring.

Hund och katt vilar på fält
Vilande hund

Hur fungerar en djurförsäkring?

En djurförsäkring täcker som bekant en stor del av kostnaden om ditt djur skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka, och det är i synnerhet två komponenter som utgör basen i försäkringen. Här nedan redogör vi för hur de två delarna fungerar.

Veterinärvårdsförsäkring

Denna del står för de kostnader som rör veterinärvård för ditt djur och är basen i djurförsäkringen. Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnader för ditt djur hos veterinären för bland annat undersökning och operation.

Livförsäkring

Den del av försäkringen som täcker ett husdjurs bortgång är livförsäkringen och den ingår sällan i grunden, utan är ett tillval till din djurförsäkring. En livförsäkring ersätter dig om ditt djur skulle gå bort eller behöva avlivas. Hos många försäkringsbolag ersätter den också dig om ditt djur skulle springa bort.

Försäkringens pris (premie)

Djurförsäkringar har några grundvillkor i formen av att de har en maxersättning och en rörlig samt en fast självrisk. Priset (premien) på din försäkring bestämmer oftast hur hög maxersättning samt självrisk du har. Ju högre pris desto högre maxersättning och lägre självrisk. Vidare kan också olika försäkringsbolag skilja sig åt gällande vad som ingår, och vad som inte ingår i försäkringen. Mer om det under vad som ingår i en djurförsäkring.

Maxersättning

Försäkringens maxersättning är det belopp som du som mest kan få årligen för veterinärvårdskostnader för ditt djur. Eftersom veterinärvårdskostnader har blivit högre på senare tid är det viktigt att inte välja en försäkring med för låg maxersättning om du vill vara säker på att försäkringen täcker mer komplicerade operationer.

Fast och rörlig självrisk

Självrisken i djurförsäkringen är den del som du själv måste stå för om ditt djur behöver vård, och den är uppdelad i en fast och en rörlig självrisk. Den fasta självrisken är det minsta belopp du själv måste betala för djurets omkostnader, medan den rörliga är en procent av kostnadens totalsumma som försäkringstagaren står för.

Vilka djur bör man försäkra?

Hundar

Människans bästa vän har en tendens att råka ut för både olyckor och sjukdom. En hundförsäkring gör att du slipper betala tiotusentals kronor i veterinärvård själv om något skulle hända. Det är oftast bäst att försäkra hunden när den är valp, ju tidigare desto bättre. Detta för att få bäst villkor och att få en försäkring som kan följa med hunden över tid. Hur gammal din hund som mest får vara för att teckna en försäkring skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. Flera försäkringsbolag har en gräns på 7 år.

Katter

Om din katt skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka kan det tyvärr kosta uppemot 25 000 kr. Med en kattförsäkring slipper du betala hela kostnaden själv. För katter är det precis som hundar bäst att teckna en försäkring så fort som möjligt till din katt. Yngre katter ger bättre villkor än äldre, och inte alla försäkringsbolag erbjuder försäkringar till gamla katter.

Hästar

Hästar kan precis som vi människor, och andra djur, bli sjuka eller skada sig. Om du har investerat i en häst behöver du också skydda din investering. Med en hästförsäkring får du hjälp att betala veterinärvårdskostnaderna.

Smådjur & fåglar

Smådjur och fåglar kan likt större djur vara i behov av veterinärvård om de råkar ut för olyckor eller sjukdomar. Fåglar som undulater och andra papegojor är i dag vanliga husdjur som kan bli sjuka eller skada sig. Det är t.ex. vanligt med frakturer och tumörer hos undulater vilket gör att de kan behöva opereras.

Även andra smådjur som kaniner, sköldpaddor, iller, höns, möss, hamster, marsvin, orm och andra reptiler går att försäkra. När du köper en smådjursförsäkring får du en försäkring anpassad efter det djurslag du väljer att försäkra.