Hund med halsduk
Hitta rätt för dig

Försäkringsbolag

Här nedan finns alla försäkringsbolag som erbjuder en försäkring för ditt husdjur

Du kan också se bäst försäkringsbolag efter kategori på topplist-sidan.

Allt om djurförsäkringar

En försäkring gör att du slipper betala tiotusentals kronor om ditt djur drabbas av en olycka eller blir sjuk.

Varför ska man ha en djurförsäkring?

Människor är garanterade kostnadsfri vård i Sverige, detsamma gäller tyvärr inte djur. Ditt djur kommer med all sannolikhet att behöva veterinärvård någon gång under livet, och den vården kan bli mycket dyr om du inte har en djurförsäkring. I värsta fall kan du stå med valet att lägga tiotusentals kronor på en operation eller tvingas avliva djuret om du saknar en funktionell försäkring.

En djurförsäkring är till för att skydda dig mot stora, oväntade kostnader om ditt djur skulle skada sig eller bli sjukt. Grunden i alla djurförsäkringar är en veterinärvårdsförsäkring. Veterinärvårdsförsäkringen kan ersätta kostnader när en veterinär undersöker, behandlar eller vårdar ditt djur. Försäkringen ersätter inte kostnader för skador och sjukdomar som funnits eller börjat utvecklas före det att försäkringen tecknades. Det är därför viktigt att du är noga med att försäkra ditt djur så tidigt i livet som möjligt. Utöver veterinärvårdsförsäkringen finns det en mängd tilläggsförsäkringar att köpa till, exempelvis en livförsäkring. Livförsäkring ersätter dig om ditt djur dör, behöver avlivas, springer bort eller blir stulet.

Hur väljer man bäst djurförsäkring?

Djurförsäkringar kan, precis som alla andra försäkringar, skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag. De flesta försäkringsbolag har olika försäkringsnivåer att välja mellan där de högre (dyrare) nivåerna ersätter fler saker. Ofta blir den kostnad som man betalar varje månad, det vill säga försäkringspremien, billigare om man accepterar en högre självrisk. Men det är inte alltid som det lönar sig eftersom självriskerna kan bli rejält dyra. Man tecknar ju försäkringen just för att slippa plötsliga kostnader. Tänk därför på att hitta rätt balans mellan försäkringspremie och självrisk. Veterinärvårdsbeloppet avgör hur mycket ersättning du kan få per försäkringsår om ditt djur skulle råka ut för en sjukdom eller olycka. Därefter ersätter inte försäkringen kostnaden för att uppsöka en veterinär. Exempel på sådant som kan ingå i en djurförsäkring är behandlingskostnader, medicinkostnader, rehabilitering och avlivning. Det bästa för dig och ditt husdjur är den försäkring som bästa matchar era behov, och inte vad försäkringsbolagen lyfter fram och anser som viktigast. Varje situation, djur och ekonomisk förutsättning är unik och påverkar vilken djurförsäkring som är det bästa alternativet för just dig. När du väljer försäkring till ditt djur bör du alltid försäkra dig om vad försäkringen verkligen täcker. Att försäkringen exempelvis ersätter tandvårdskostnader betyder inte per automatik att den ersätter alla kostnader för tandvård. Kontrollera därför alltid vad som står specificerat i försäkringsvillkoren. Något annat som kan vara bra att titta efter när du väljer djurförsäkring är kundnöjdheten hos olika försäkringsbolag. Slutligen, det är inte alltid säkert att störst är bäst. Kolla därför runt och jämför flera olika företag och försäkringar innan du fattar ditt beslut.

Vilande hund

Vilka djur bör man försäkra?

Hundar

Människans bästa vän har en tendens att råka ut för både olyckor och sjukdom. En hundförsäkring gör att du slipper betala tiotusentals kronor i veterinärvård själv om något skulle hända.

Katter

Om din katt skulle bli sjuk eller råka uta för en olycka kan det tyvärr kosta uppemot 25 000 kr. Med en kattförsäkring slipper du betala hela kostnaden själv.

Hästar

Hästar kan precis som vi människor, och andra djur, bli sjuka eller skada sig. Om du har investerat i en häst behöver du också skydda din investering. Med en hästförsäkring får du hjälp att betala veterinärvårdskostnaderna.

Smådjur & fåglar

Smådjur och fåglar kan likt större djur vara i behov av veterinärvård om de råkar ut för olyckor eller sjukdomar. Idag finns djurförsäkringar för de flesta smådjur och fåglar. När du köper en smådjursförsäkring får du en försäkring anpassad efter det djurslag du väljer att försäkra.