Guider

Alba Montheli

Hur gamla blir djur? Vi listar genomsnittsålder för några av de vanligaste husdjuren

Det finns många olika faktorer som påverkar hur gamla olika djur blir. Ras, storlek, gener, miljö och omvårdnad är exempelvis avgörande. Nedan går vi igenom genomsnittsåldern för våra vanligaste djur.

Katt

Med förbättringar i närings- och veterinärmedicin, inklusive vaccinationer och terapeutiska medel, lever katter numera längre än någonsin. Livslängden varierar naturligtvis beroende på en mängd faktorer, inomhuskatter lever exempelvis längre än utomhuskatter. En genomsnittlig ålder för katten är 10-15 år men många kattraser lever betydligt längre, i vissa fall till en bit över 20 år. Den äldsta rapporterade innekatten, Creme Puff, levde tills den var 38 år gammal.

Hund

Hur länge din hund lever beror bland annat på ras, genetik och miljö. Livslängden för en frisk hund skiljer sig även markant åt beroende av hundens storlek, mindre hundar lever generellt längre än stora hundar. De största hundraserna lever i vanligen mellan 7 och 10 år medan mindre hundraser, exempelvis mopsen, kan bli upp till 15 år gamla. Det man med säkerhet kan säga när man tittar på statistik och siffror över hundars livslängd är att de lever allt längre.

Häst

Gener, storlek och ras är exempel på faktorer som påverkar hur gammal en häst blir. Generellt kan man säga att de flesta hästar som lever i fångenskap blir mellan 20-30 år gamla. Ponnyer blir ofta något äldre, mellan 30 och 40 år. Världens äldsta häst hette Old Billy och blev 62 år gammal.

Marsvin

Livslängden för marsvin är vanligen mellan 4-8 år. Medelåldern för ett marsvin är 5-6 år men det förekommer att de lever i upp till 10 års ålder.

Hamster

Då det inte är så vanligt att registrera sina smådjur, exempelvis hamstrar, är det svårt att veta exakt hur gamla de blir, men enligt befintlig statistik lever en hamster mellan 2-3 år.

Kanin

Kaninens livslängd varierar likt andra husdjur beroende på ras och storlek. Den genomsnittliga livslängden för en dvärgkanin är till exempel ca 8 år medan en hermelin ofta blir 10-12 år gammal. De största raserna, exempelvis belgisk jätte, blir sällan mer är 5-6 år gamla.

Gris

Grisar blir ofta 15-20 år gamla. Minigrisar lever något kortare, vanligen mellan 10-15 år. Likt många andra djur är livslängden beroende av exempelvis omvårdnad och miljö. En gris som trivs och mår gott lever såklart längre än den olycklige och misskötta.

Ko

Det finns många olika ko-raser, men en svensk mjölkko blir i genomsnitt omkring 5 år gammal. En del blir dock betydligt äldre än så, mellan 10-15 år. Den äldsta kon, Big Bertha, föddes på Irland den 17 mars 1945 och blev hela 48 år gammal. Bertha innehar också rekordet för den ko som har fött flest kalvar, 39 stycken.

Sköldpadda

Sköldpaddor tillhör de djur som lever längst. Det finns berättelser om individer på upp emot 200 år, något som många biologer menar är en överdrift. Det råder dock inga tvivel om att sköldpaddorna kan bli mycket gamla. Havs- och sötvattensköldpaddor lever i upp till 60 år medan landsköldpaddor i genomsnitt lever i cirka 30 år. Sköldpaddor som lever som husdjur blir sällan lika gamla som dem som lever fritt då det är svårt att skapa den miljö där sköldpaddorna trivs optimalt. Om alla livsvillkor är uppfyllda kan sköldpaddan dock bli upp till 40 år i en hemmamiljö. Ofta ges dock inte den nödvändiga vården och sköldpaddorna lever sällan i mer än 15 år.

Fåglar

De flesta fåglar blir inte särskilt gamla. Enligt forskning.se överlever bara en fjärdedel av alla småfåglar sitt första levnadsår, och av de som överlever dör varannan under sitt andra år. De allra flesta blir alltså inte äldre än två år och det är mycket ovanligt att småfåglar når en ålder av 10 år. En undulat som lever i fångenskap blir vanligen 5-10 år gammal. Större fåglar blir i genomsnitt äldre. Att en kråka eller skata blir 10 år är inte ovanligt och ännu större fågelarter, som havsörn eller kungsörn, kan bli upp till 30 år gamla.

Fiskar

Hur gamla fiskar blir varierar från art till art. Tångspiggen lever bara i drygt ett år medan stören, en numera utrotningshotad fiskart, kan bli över 100 år gammal. Även ålen är långlivad, den äldsta påträffade individen sägs ha blivit 72 år gammal. Livslängden på fiskar som lever i akvarier varierar också, bland annat beroende på art och hur väl du tar hand om dem. Vissa akvariefiskar lever endast några få timmar medan andra kan leva upp emot 15 år. Fiskar som lever i små skålar lever generellt sett inte längre än 2-3 år medan de fiskar som lever i stora akvarium som kan likställas med deras ideala miljö i det vilda kan leva i över 10 år.

Spindlar

En spindels livslängd varierar beroende på art och kön. Sprindelhonan lever längre än hanar. Den vanligaste svenska spindelarten är husspindeln. Den stora svenska husspindeln, Eratigena atrica, lever vanligtvis i 5-6 år medan den mindre husspindeln, Tegenaria domestica, vanligtvis lever i 2 år. Som sällskapsdjur kan spindlar leva längre, till exempelvis kan tarantella-honan leva i upp till 35 år samtidigt som dess manliga motpart enbart lever mellan 3 och 6 år.

Genomsnittlig ålder för djur

Här nedan hittar du en tabell över genomsnittlig ålder för vanliga husdjur.

Djur Genomsnittsålder
Katt 10-15 år
Hund Stora hundar: 7-10 år
Mindre hundar: upp till 15 år
Häst 20-30 år
Marsvin 4-8 år
Hamster 2-3 år
Kanin 5-12 år beroende på ras
Gris 15-20 år
Minigris 10-15 år
Ko 5 år (upp til 15 år)
Sköldpadda Havs- och sötvattensköldpaddor: Upp till 60 år
Landsköldpaddor: ca 30 år
Sköldpaddor som husdjur: ca 15 år
Fågel Småfåglar: 1-2 år
Medelstora fåglar: upp till 10 år
Stora fåglar: upp till 30 år.
Fisk Fiskar i skål: 2-3 år
Fiskar i stora akvarium: upp till 15 år.
Spindel Husspindel: 2-6 år
Tarantella: Upp till 35 år.