Vad du behöver veta om smådjursförsäkringar

De flesta ser det som en självklarhet att försäkra sin hund, katt eller häst. Men en försäkring är viktig även för våra allra minsta vänner, smådjuren. Många tänker att smådjur är så billiga och därför inte behöver en försäkring, så är dock inte fallet. Att ett djur är billigt i inköp behöver inte automatisk innebära att det inte kan kräva dyr veterinärvård. Nedan redogör vi för varför man ska ha en smådjursförsäkring, vad den täcker samt vad man ska tänka på för att välja rätt. Vi redogör även för vilka smådjur som man bör försäkra.

Varför ska man ha en smådjursförsäkring?

Veterinärvård för ett litet djur kan bli lika dyrt som för ett större djur, exempelvis en hund. Anledningen till att djurvården blivit så dyr under de senaste åren är för att veterinärerna kan behandla betydligt fler sjukdomar och olyckor med lyckat resultat än tidigare. Genom att teckna en smådjursförsäkring köper du ett skydd mot oväntade händelser som kräver veterinärvård. Utan en försäkring kan det bli väldigt dyrt om ditt djur skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka.

Vad täcker en smådjursförsäkring?

En smådjursförsäkring fungerar precis som vilken annan djurförsäkring som helst. Den ersätter kostnader i samband med till exempel sjukdomar och olyckor. Utefter dina önskemål väljer du ett försäkringsbelopp. Ersättning ges för veterinärvård, det vill säga undersökning och behandling. Utöver din veterinärvårdsförsäkring kan du även teckna en livförsäkring för ditt djur. Livförsäkringen ger dig en engångsersättning om djuret mot förmodan skulle avlida eller om en veterinär anser att djuret på grund av sjukdom eller skada skulle behöva avlivas. Hos de flesta försäkringsbolag kan du även teckna en tilläggsförsäkring för eventuella kostnader i samband med medicin för ditt djur. En del försäkringsbolag erbjuder också en tilläggsförsäkring som betalar ut om ditt djur skulle rymma. På så sätt är du försäkrad mot det mesta som skulle kunna tänkas drabba din lilla vän.

En smådjursförsäkring ersätter inte kostnader för en skada eller sjukdom som inträffat innan det att försäkringen tecknades. Många försäkringsbolag har dessutom en karensperiod på ett visst antal dagar innan du har rätt till ersättning från din försäkring. Kostnader i samband med hälsokontroller och vaccinationer ersätts sällan från en smådjursförsäkring. En del försäkringsbolag ersätter dessutom inte kostnader för tandvård.

Hur väljer man smådjursförsäkring?

Innan du tecknar en smådjursförsäkringar finns det en del saker som du bör fundera över. Utbudet av försäkringsbolag som erbjuder smådjursförsäkring är mycket mindre än utbudet av bolag som erbjuder hund och kattförsäkringar. Av de bolag som finns skiljer sig dock villkoren åt och det finns såväl fördelar som nackdelar med respektive alternativ. Vad som ingår i din smådjursförsäkring varierar dessutom ofta beroende på vilken djurart det är som du vill försäkra. Tänk därför på att alltid läsa det finstilta noga innan du väljer att teckna din försäkring.

Priset för en smådjursförsäkring är beroende av vilket djurart du vill försäkra samt varierar mellan olika försäkringsbolag. Försäkringspremien tenderar att vara lägre medan ditt djur är ungt, för att sedan öka när det blir äldre och risken för hälsoproblem ökar. Priset påverkas även av hur hög självrisk du är villig att ha. Vanligtvis består självrisken av två delar, en fast del som alltid är lika stor och en rörlig del vars storlek beror på den totala vårdkostnaden.

Vilka smådjur kan man försäkra?

Smådjursförsäkringar kan tecknas för många olika slags djur. Några av de djur som vanligtvis ingår i denna kategori är:

  • Fåglar
  • Kaniner
  • Illrar
  • Ormar
  • Sköldpaddor
  • Ödlor
  • Grisar
  • Getter

Om du har ett djur som inte finns med på de olika försäkringsbolagens listor och är osäker på om ditt djur går att försäkra rekommenderar vi dig att kontakta försäkringsbolaget för att fråga vad som gäller för just ditt smådjur. Många försäkringsbolag är mycket tillmötesgående och kan erbjuda en försäkring som passar dig och din lilla vän.

Lycka till!

Maxersättning

Den högsta summa du kan få i ersättning för veterinärskostnader om ditt husdjur blir sjukt eller råkar ut för en olycka kallas för maxersättning. I dagsläget är den högsta maxersättningen du kan få 20000 kr från företaget Agria.

Smådjurs och fågelförsäkringar med högst maxersättning

Försäkringsbolag Maxersättning
Agria Agria smådjurs & fågelförsäkring
Maxersättning 20 000 kr Självrisk från 700 kr
20 000 kr
Sveland Sveland smådjursförsäkring
Maxersättning 20 000 kr Självrisk från 700 kr
20 000 kr

Självrisk

Den del av försäkringen som du själv måste betala om ditt smådjur blir sjuk kallas för självrisk. En lägre självrisk innebär att du själv inte behöver stå för så stor del av kostnaden. Just nu har försäkringen med lägst självrisk 700 kr i självrisk med en rörlig självrisk på 25 % från försäkringsbolaget Agria.

Smådjurs och fågelförsäkringar med lägst självrisk

Försäkringsbolag Fast självrisk från Rörlig självrisk
Agria Agria smådjurs & fågelförsäkring
Maxersättning 20 000 kr Självrisk från 700 kr
700 kr 25 %
Sveland Sveland smådjursförsäkring
Maxersättning 20 000 kr Självrisk från 700 kr
700 kr 25 %