Hur du väljer rätt hästförsäkring

För att din häst ska få den vård som den behöver om den skulle bli sjuk eller skada sig är det viktigt att ha rätt försäkring med bra skydd. En hästförsäkring är dessutom en ekonomisk trygghet för dig som hästägare. Nedan redogör vi gör vad som ingår i en hästförsäkring samt hur du väljer rätt hästförsäkring utifrån dina behov.

Vad ingår i en hästförsäkring?

En hästförsäkring består i grunden av en veterinärvårdsförsäkring som ersätter kostnader i samband med sjukdom eller skador. Exempel på vad som kan ingå i en veterinärvårdsförsäkring är behandlingskostnader, rehabilitering, medicinkostnader och avlivning. De flesta svenska försäkringsbolagen erbjuder olika försäkringsnivåer att välja mellan där de högre, och dyrare, nivåerna har ett högre skydd och således ersätter fler skador och sjukdomar.

Utöver veterinärvårdsförsäkringen kan du även lägga till en livförsäkring som ger en engångsersättning om hästen skulle dö innan den uppnått en viss ålder. Livbeloppet, det vill säga det försäkringsbelopp man försäkrar hästen för, ska högst motsvara marknadsvärdet. Marknadsvärdet grundas på ett flertal olika faktorer som bland annat inköpspris, tävlingsresultat, härstamning eller avelsmeriter.

Hur väljer man bäst hästförsäkring?

Det generella svaret är - jämför!

Villkoren för en hästförsäkring skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag. Din häst och dina ekonomiska förutsättningar påverkar således vilken försäkring som är det bästa alternativet för just dig. Innan du väljer försäkring till din häst bör du alltid jämföra dina alternativ och försäkra dig om vad de olika försäkringarna faktiskt täcker. Varje försäkrings innehåll och omfattning bestäms av försäkringsvillkoren som gäller för just den specifika försäkringen. Kontrollera vad som står specificerat i försäkringsvillkoren för att se till att försäkringen uppfyller det syfte som du önskar med den. Exempel på sådant som påverkar vilken försäkring som är bäst för dig är exempelvis hur gammal din häst är, om den haft någon tidigare sjukdom och om du tävlar, alternativt har planerat att tävla, med din häst.

En hästförsäkring kan vanligen tecknas från det att fölet är två dygn till dess att hästen fyller 15 år. Åldersgränsen kan dock variera något mellan olika försäkringsbolag, och detta är således något annat som du bör jämföra innan du tecknar din försäkring. Försäkringsbolaget Folksam erbjuder dig exempelvis att teckna en försäkring från dagen hästen föds till och med det att din häst når 17 års ålder.

Innan du tecknar en hästförsäkring bör du även undersöka de olika försäkringsbolagens karenstid. Karenstiden är den tidsperiod från det att du tecknar en försäkring, fram tills dess att den börjar gälla.

Vad kostar en hästförsäkring?

Priset på en hästförsäkring varierar mellan olika försäkringsbolag. Andra faktorer som spelar in är exempelvis vad du väljer för försäkringsbelopp för liv- respektive veterinärvårdsmoment, hur omfattande försäkringen är, vilken ras hästen har samt hur gammal den är.

En avgörande faktor för priset på en hästförsäkring är vilken fast och rörlig självrisk försäkringsbolagen erbjuder. Försäkringspremien, som är den kostnad som du betalar varje månad, blir billigare ju högre självrisk du väljer. En högre självrisk innebär samtidigt att du får stå för en större del av kostnaderna om din häst skulle behöva veterinärvård. Vanligt är att det finns en lägre självrisk som ofta ligger mellan 0 - 3000 kronor, utöver detta finns det ofta en rörlig del på mellan 15 - 30% av totalkostnaden. Här gäller det att hitta en balans mellan försäkringspremie och självrisk som passar dig.

Kontakta försäkringsbolaget i fråga för att få hjälp med att räkna ut vad priset skulle bli för just dig.

Maxersättning

Den högsta summa du kan få i ersättning för veterinärskostnader om din häst blir sjuk eller råkar ut för en olycka kallas för maxersättning. I dagsläget är den högsta maxersättningen du kan få 180000 kr från företaget Sveland.

Hästförsäkringar med högst maxersättning

Försäkringsbolag Maxersättning
Sveland Sveland hästförsäkring
Maxersättning 180 000 kr Självrisk från 0 kr
180 000 kr Se ditt pris
Folksam Folksam hästförsäkring
Maxersättning 125 000 kr Självrisk från 2 600 kr
125 000 kr
Agria Agria hästförsäkring
Maxersättning 120 000 kr Självrisk från 1 850 kr
120 000 kr
Dina Dina hästförsäkring
Maxersättning 120 000 kr Självrisk från 2 000 kr
120 000 kr

Självrisk

Den del av försäkringen som du själv måste betala om din häst blir sjuk kallas för självrisk. En lägre självrisk innebär att du själv inte behöver stå för så stor del av kostnaden. För närvarande har försäkringen med lägst självrisk 0 kr i självrisk med en rörlig självrisk på 0 % från försäkringsbolaget Sveland.

Hästförsäkringar med lägst självrisk

Försäkringsbolag Fast självrisk från Rörlig självrisk
Sveland Sveland hästförsäkring
Maxersättning 180 000 kr Självrisk från 0 kr
0 kr 0 % Se ditt pris
Agria Agria hästförsäkring
Maxersättning 120 000 kr Självrisk från 1 850 kr
1 850 kr 25 %
Dina Dina hästförsäkring
Maxersättning 120 000 kr Självrisk från 2 000 kr
2 000 kr 20 %
Folksam Folksam hästförsäkring
Maxersättning 125 000 kr Självrisk från 2 600 kr
2 600 kr 25 %