Hur du väljer rätt hundförsäkring

En försäkring gör att du slipper betala tiotusentals kronor om ditt djur drabbas av en olycka eller blir sjuk.

Enligt svensk lag är hundägare ansvariga för sina hundar. Om din hund blir oväntat sjuk eller råkar ut för en skada är det därför du som måste betala för vården. Det är även du som ägare som blir skyldig att betala för eventuell skada som din hund åsamkat andra djur, människor eller egendom. Med en hundförsäkring slipper du stå ensam om olyckan skulle vara framme och du kan känna dig trygg med att du kan ge din hund den vård som den förtjänar.

En hundförsäkring består i huvudsak av en veterinärsvårdsförsäkring som täcker kostnader som uppstår i samband med att din hund behöver veterinärvård. De två viktigaste områdena i villkoren för en veterinärsvårdsförsärking är förutom vilka åkommor den täcker, maxersättningen och självrisken. Här nedan redogör vi för de olika delarna.

Maxersättning

Maxersättning är det viktigaste villkoret i din försäkring och är den högsta summa du kan få i ersättning för veterinärskostnader om din hund blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

Lassie har i dag högst maxersättning och ersätter upp till 150000 kr om din hunds veterinärskostnader.

Hundförsäkringar med högst maxersättning

Försäkringsbolag Maxersättning
Agria Agria djurförsäkring
Maxersättning 150 000 kr Självrisk från 1 400 kr
150 000 kr
Lassie Lassie hundförsäkring
Billigast hundförsäkring 2021 Maxersättning 150 000 kr
150 000 kr Se ditt pris
Sveland Sveland hundförsäkring
Maxersättning 140 000 kr Självrisk från 1 800 kr
140 000 kr
Dina Dina hundförsäkring
Maxersättning 120 000 kr Självrisk från 2 000 kr
120 000 kr

Självrisk

Självrisken är den del av försäkringen som du själv måste betala om din hund blir sjuk. En lägre självrisk innebär att du själv inte behöver stå för så stor del av kostnaden.

Just nu har försäkringen med lägst självrisk -1 kr i självrisk med en rörlig självrisk på 15 % från försäkringsbolaget Lassie.

Hundförsäkringar med lägst självrisk

Försäkringsbolag Fast självrisk från Rörlig självrisk
Lassie Lassie hundförsäkring
Billigast hundförsäkring 2021 Maxersättning 150 000 kr
-1 kr 15 % Se ditt pris
Moderna djurförsäkring Moderna hundförsäkring
Maxersättning 120 000 kr Självrisk från 900 kr
900 kr 15 %
Agria Agria djurförsäkring
Maxersättning 150 000 kr Självrisk från 1 400 kr
1 400 kr 15 %
IF försäkring If hundförsäkring
Maxersättning 90 000 kr Självrisk från 1 500 kr
1 500 kr 20 %