Hur du väljer rätt hundförsäkring

En försäkring gör att du slipper betala tiotusentals kronor om ditt djur drabbas av en olycka eller blir sjuk.

Enligt svensk lag är hundägare ansvariga för sina hundar. Om din hund blir oväntat sjuk eller råkar ut för en skada är det därför du som måste betala för vården. Det är även du som ägare som blir skyldig att betala för eventuell skada som din hund åsamkat andra djur, människor eller egendom. Med en hundförsäkring slipper du stå ensam om olyckan skulle vara framme och du kan känna dig trygg med att du kan ge din hund den vård som den förtjänar.

En hundförsäkring består i huvudsak av en veterinärsvårdsförsäkring som täcker kostnader som uppstår i samband med att din hund behöver veterinärvård. De två viktigaste områdena i villkoren för en veterinärsvårdsförsärking är förutom vilka åkommor den täcker, maxersättningen och självrisken. Här nedan redogör vi för de olika delarna.

Maxersättning

Maxersättning är det viktigaste villkoret i din försäkring och är den högsta summa du kan få i ersättning för veterinärskostnader om din hund blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

Trygg-Hansa har i dag högst maxersättning och ersätter upp till 120000 kr om din hunds veterinärskostnader.

Hundförsäkringar med högst maxersättning

Försäkringsbolag Maxersättning
Petson hundförsäkring (175 000 kr)
Maxersättning 175 000 kr Självrisk från 900 kr
175 000 kr
Hedvig Hedvig Premium (160 000 kr)
Maxersättning 160 000 kr
160 000 kr
Lassie Lassie hundförsäkring
Billigast hundförsäkring 2021 Maxersättning 160 000 kr
160 000 kr Se ditt pris
ICA försäkring ICA hundförsäkring
Maxersättning 150 000 kr Självrisk från 1 500 kr
150 000 kr

Självrisk

Självrisken är den del av försäkringen som du själv måste betala om din hund blir sjuk. En lägre självrisk innebär att du själv inte behöver stå för så stor del av kostnaden.

I dagsläget har försäkringen med lägst självrisk -1 kr i självrisk med en rörlig självrisk på -1 % från försäkringsbolaget Trygg-Hansa.

Hundförsäkringar med lägst självrisk

Försäkringsbolag Fast självrisk från Rörlig självrisk
Trygg-Hansa Trygg-hansa trippel (120 000 kr)
Maxersättning 120 000 kr
-1 kr -1 %
Trygg-Hansa Trygg-hansa enkel (40 000 kr)
Maxersättning 40 000 kr
-1 kr -1 %
Trygg-Hansa Trygg-hansa dubbel (80 000 kr)
Maxersättning 80 000 kr
-1 kr -1 %
Lassie Lassie hundförsäkring
Billigast hundförsäkring 2021 Maxersättning 160 000 kr
-1 kr 15 % Se ditt pris