Hur du väljer rätt kattförsäkring

Vid sjukdom eller skada kan det tyvärr kosta en hel del pengar att besöka en veterinär för undersökning, utredning eller behandling av din katt. Om din katt exempelvis råkar svälja något och behöver opereras kan det kosta uppemot 25 000 kronor. Med en kattförsäkring slipper du stå för hela kostnaden själv och ditt veterinärbesök blir inte lika dyrt för dig.

Veterinärvårdsförsäkringen är kärnan i en kattförsäkring och den täcker kostnader som uppstår i samband med om din katt behöver veterinärvård. En kattförsäkrings maxersättning är den högsta summa som försäkringen täcker för veterinärskostnader och självrisken är den del av kostnaderna som du själv måste stå för. Nedan kan du läsa mer om maxersättning och självrisk.

Maxersättning

Den högsta summa du kan få i ersättning för veterinärskostnader om din katt blir sjuk eller råkar ut för en olycka kallas för maxersättning. När det kommer till villkor är maxersättningen tillsammans med självrisken det viktigaste att hålla koll på. I dagsläget är den högsta maxersättningen du kan få 160000 kr från företaget Lassie.

Kattförsäkringar med högst maxersättning

Försäkringsbolag Maxersättning
Petson kattförsäkring
Maxersättning 175 000 kr Självrisk från 900 kr
175 000 kr
Lassie Lassie kattförsärking
Billigast kattförsäkring 2021 Maxersättning 160 000 kr Självrisk från 0 kr
160 000 kr Se ditt pris
Hedvig kattförsäkring
Maxersättning 160 000 kr Självrisk från 0 kr
160 000 kr
Agria Agria kattförsäkring
Maxersättning 150 000 kr Självrisk från 3 400 kr
150 000 kr

Självrisk

Den del av försäkringen som du själv måste betala om din katt blir sjuk kallas för självrisk. En lägre självrisk innebär att du själv inte behöver stå för så stor del av kostnaden. I dagsläget har försäkringen med lägst självrisk 0 kr i självrisk med en rörlig självrisk på 15 % från försäkringsbolaget Lassie.

Kattförsäkringar med lägst självrisk

Försäkringsbolag Fast självrisk från Rörlig självrisk
Lassie Lassie kattförsärking
Billigast kattförsäkring 2021 Maxersättning 160 000 kr Självrisk från 0 kr
0 kr 15 % Se ditt pris
Hedvig kattförsäkring
Maxersättning 160 000 kr Självrisk från 0 kr
0 kr 15 %
Petson kattförsäkring
Maxersättning 175 000 kr Självrisk från 900 kr
900 kr 15 %
Trygghansa kattförsäkring
Maxersättning 120 000 kr Självrisk från 900 kr
900 kr 15 %